El perquè de tot açò

A qui no li ha emocionat alguna vegada una pel·lícula. Qui no ha volgut crear o ser el director de la seva pròpia pel·lícula? Aquests sentiments son les que dugueren a un grup d'amics a endinsar-se dins del món de la producció multimèdia, allà cap l'any 2001. En un temps en que els ordinadors no eren la principal eina per a crear il·lusions, un temps en que una càmera de video8 dos vídeos VHS i la perícia d'uns joves aficionats,mitjançant l'art del Rec/Pause, aconseguien crear "curtmetratges". I el que era més important, despertar l'interès per un món que els permetera expresar-se i millorar la creativitat.

Més allà de les raons que crearen la necessitat d'endinsar-nos en aquest món, aquest passatemps també ens ajudava a comprendre la ferramenta de comunicació, al mateix temps que ens divertíem creant i millorant cada dia.

Fa molt de temps d'allò però, a pesar de que les condicions personals de cascú han canviat, segueix unint-nos les ganes per crear i passar un bon rato amb els qui comparteixen este mateix sentiment. També valorem més les creacions d'altres aficionats amb les mateixes inquietuds que nosaltres, i compartim percepcions i tècniques que resulten en material cada vegada més complex.

Per aquestes raons hem decidit crear aquesta pàgina. Amb la mateixa curiositat que ens caracteritzava als inicis, ara ens endinsem en aquesta ferramenta multimèdia, la web. Una que ens permetrà al mateix temps on recollir totes les "criatures" i que servirà, també, com a punt d'encontre per a que altres aficionats ens facen arribar les seves impressions.

I després d'aquestes línies vos convidem a explorar i deixar les vostres opinions del que nosaltres fem per diversió.

FPS Pedreguer.

 

Made in Pedreguer

Creative Commons

2010 Fox Pedreguer FPS